Total votes: 80

  • VANESSA'S KITCHEN: 26 (32.50%)
  • Senti's kitchen: 9 (11.25%)
  • Karibu Restaurant: 14 (17.50%)
  • Rhino Lounge & Restaurant: 13 (16.25%)
  • Flavia’s Restaurant Burlington: 7 (8.75%)
  • Regina Kajitunda: 11 (13.75%)

The Poll is out of date. You have not voted.